130502-25 Hesselbjerg

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1932 : Her er i Overfladen fundet talrige Jernslagger, sandsynligvis Levninger efter Oldtids-Jernudvinding.1932 : Her er i Overfladen fundet talrige Jernslagger, sandsynligvis Levninger efter Oldtids-Jernudvinding.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/33682/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/33682
Provenance
Creator Viborg Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (9.690 LON, 56.367 LAT); Hesselbjerg
Temporal Coverage 500 BC - 1066 AD; Jernalder; CXXX