Beroepstelling 1930 - Noord-Brabant

DOI

Dit deel betreft de bestanden van de provincie Noord-Brabant.

De bestanden zijn geordend in de mappenstructuur Bedrijfsklasse\Bedrijfsgroep.

De metadata per bestand (File properties) bevat informatie over het Economisch Geografisch Gebied (EGG) alsmede het bandnummer. Het bestand Inventaris.pdf geeft een overzicht van Gemeenten per bandnummer.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xv3-vk4z
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3oh-i2e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35737
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format images/jpeg; application/pdf; csv
Discipline History
Spatial Coverage Nederland; Koninkrijk der Nederlanden; Noord-Brabant; EGG 30: Het industriegebied langs de Maas; EGG 31: De Betuwe - oostelijk Rijngebied; EGG 35: Westelijk Noordbrabant; EGG 36: Zandgronden van Noordbrabant; EGG 37: Noordbrabants Westelijk industriegebied; EGG 38: Meijerij van s-Hertogenbosch; EGG 39: Noordbrabants Oostelijk industriegebied; EGG 40: Noord-Limburg - met Noordoost Noordbrabant