Archeologisch proefsleuvenonderzoek Keulseweg 187 te Reuver in de gemeente Beesel

Archeologisch proefsleuvenonderzoek is uitgevoerd. Op de planlocatie zal een woning worden gerealiseerd. Het archeologisch onderzoek is noodzakelijk om de archeologische resten veilig te stellen voordat deze door de voorgenomen bodemingrepen kunnen worden aangetast.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjt-ng54
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-omis-r7
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-omis-r7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:58159
Provenance
Creator Boots, G.J. (Econsultancy BV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Econsultancy
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Text
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (6.118 LON, 51.276 LAT); 58E; Keulseweg 187; Reuver; Beesel; Limburg