Veteranen Instituut, IPNV, interview 1070

DOI

Deze vrouwelijke veteraan vertelt over drie uitzendingen die zij heeft gedaan met de Koninklijke Luchtmacht in een periode van 1991 tot en met 2000. Ze belicht verschillende aspecten van haar werkzaamheden en ze gaat in op het verloop van haar loopbaan. Ze geeft aan wat de invloed van de tijd bij de luchtmacht is geweest op haar persoonlijke ontwikkeling en beschrijft wat het voor haar betekent om ‘veteraan’ te zijn.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-x23-vtdh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46682
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format WAV;application/x-cmdi+xml
Coverage
Discipline History
Temporal Coverage {2011-09-19,2010-06-12,2011-03-16}