Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven Engelaarsdijk te Poortvliet, gemeente Tholen Antea Group Archeologie 2016/133

In augustus 2016 heeft Antea Group een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd aan de Engelaarsdijk tussen Poortvliet en Scherpenisse (gemeente Tholen), ter hoogte van de kruising met de Noormansweg.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat binnen het onderzochte deel van het terrein geen betekenisvolle archeologische sporen of vondsten aangetroffen zijn. De aangetroffen greppel wijst op een agrarisch gebruik van het plangebied in de nieuwe tijd. De greppel markeert op topografische kaarten tot circa 1930 de scheiding tussen bouw- en grasland. Er zijn geen andere sporen aangetroffen die verband kunnen houden met nederzettingsresten.

Er is inzicht verkregen in de opbouw van het landschap waarbij duidelijk wordt dat het een dynamische omgeving is geweest met veelvuldige overstromingen. Hoewel er een vegetatiehorizont is aangetroffen in het westelijk deel van de werkput, zijn geen aanwijzingen gevonden voor een mogelijke bewoningsplaats. De gelaagde opbouw van de vegetatiehorizont wijst op (regelmatige) overstromingen tijdens de vorming van de horizont. Hierdoor is het niet aannemelijk dat bewoning hier aantrekkelijk is geweest.

Op basis van de resultaten wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor wat betreft archeologie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwr-mmsn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tl1s-5i
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tl1s-5i
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-2bn-5d2v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68187
Provenance
Creator Arkema, M. (Antea Group); Tolsma, J. (Antea Group); Colijn, J. (Antea Group)
Publisher Antea Group
Contributor Antea Group
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf; PDF
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.124 LON, 51.553 LAT); Engelaarsdijk; Poortvliet; Gemeente Tholen; Zeeland