Inventariserend veldonderzoek d.m.v. proefsleuven Engelaarsdijk te Poortvliet, gemeente Tholen Antea Group Archeologie 2016/133

DOI

In augustus 2016 heeft Antea Group een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven uitgevoerd aan de Engelaarsdijk tussen Poortvliet en Scherpenisse (gemeente Tholen), ter hoogte van de kruising met de Noormansweg.

Op basis van het proefsleuvenonderzoek blijkt dat binnen het onderzochte deel van het terrein geen betekenisvolle archeologische sporen of vondsten aangetroffen zijn. De aangetroffen greppel wijst op een agrarisch gebruik van het plangebied in de nieuwe tijd. De greppel markeert op topografische kaarten tot circa 1930 de scheiding tussen bouw- en grasland. Er zijn geen andere sporen aangetroffen die verband kunnen houden met nederzettingsresten.

Er is inzicht verkregen in de opbouw van het landschap waarbij duidelijk wordt dat het een dynamische omgeving is geweest met veelvuldige overstromingen. Hoewel er een vegetatiehorizont is aangetroffen in het westelijk deel van de werkput, zijn geen aanwijzingen gevonden voor een mogelijke bewoningsplaats. De gelaagde opbouw van de vegetatiehorizont wijst op (regelmatige) overstromingen tijdens de vorming van de horizont. Hierdoor is het niet aannemelijk dat bewoning hier aantrekkelijk is geweest.

Op basis van de resultaten wordt geadviseerd om het plangebied vrij te geven voor wat betreft archeologie.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-xwr-mmsn
Related Identifier 10.17026/dans-2bn-5d2v
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68187
Provenance
Creator Tolsma, J.;Colijn, J.;Arkema, M.
Publisher Antea Group
Contributor Antea Group
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess;DANS License
Contact Antea Group
Representation
Language Dutch
Resource Type Text
Format application/pdf;PDF
Coverage
Discipline Archaeology
Spatial Coverage {" "}
Temporal Coverage Begin 2017-01-19T11:59:59Z
Temporal Coverage End 2017-02-07T11:59:59Z