Veteranen Instituut, IPNV, interview 1302

Deze man werd geboren in een gezin met een Duitse vader en een Creoolse moeder. Zijn vader werd bij het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog vastgezet en zijn gezin werd als staatsvijand gezien. Hierdoor raakte het gezin in armoede. Hij ging vrijwillig bij het leger om mensen te helpen die ook onder oorlog leden. Hij werd uitgezonden naar Korea in het Nederlandse VN bataljon. De training was zwaar en erg gedisciplineerd. De sfeer in het bataljon ervoer hij als goed, hij had geen last van discriminatie. De oorlog in Korea vond hij wreed en onmenselijk. Bij terugkomst bleek zijn gehoor beschadigd en kreeg hij PTSS. Toch heeft hij geen spijt van zijn deelname aan de oorlog, hij heeft het leed van vrouwen en kinderen kunnen verlichten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xs9-aa8k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mudr-s4
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mudr-s4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:46787
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline History