WoON2009: release 1.2 - Woononderzoek Nederland (voor overheid en universiteiten)

DOI

VROM onderzoek naar woonkwaliteit en woonbehoefte, ter ondersteuning van het regeringsbeleid op het gebied van wonen. Voorheen leverden hiervoor twee basisonderzoeken, het WBO en de KWR, de gegevens. Deze onderzoeken zijn samengevoegd in het WoON.

Het bestand is in twee verschillende versies beschikbaar:
- voor overheidsorganisaties en universiteiten, voor zover het onderzoek binnen de eerste en de tweede geldstroom betreft
- voor alle overige partijen

Voor de nieuwste versie zie het Relation veld.

Identifier
DOI http://dx.doi.org/doi:10.17026/dans-2zb-cjhg
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:34187
Provenance
Creator Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubenheer - VROM;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor ABF Research;Ministerie VROM, Directoraat Generaal Wonen, Wijken en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
Contact ABF Research;Ministerie VROM, Directoraat Generaal Wonen, Wijken en Integratie;Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Representation
Language Dutch
Resource Type Dataset
Format SPSS Portable
Coverage
Discipline Not stated
Temporal Coverage {2008-08,2009-05,2010-04-01}