Uw wil geschiede, Kinderen op katholieke kostscholen, interview 09 Getuigenissen van oud-leerlingen die tussen 1945 en 1970 op een katholieke kostschool in Nederland zaten.

Geïnterviewden onder nummer 09 zijn tweelingbroers, Twan en André (1943), die vanaf de zesde klas lagere school naar internaat Eikenburg in Eindhoven gaan en daar ook de ulo doorlopen. De broers worden geregeld fysiek mishandeld door de broeders, maar ervaren veel steun van elkaar. Geïnterviewden maken onderscheid tussen enerzijds de broeders die toezicht moesten houden en erg autoritair konden zijn en anderzijds de leraren, die grosso modo wel deugden. De herinneringen van de broers gaan vooral over hun 'oorlog' tegen de broeders. Dezen maakten naar hun mening veelvuldig misbruik van hun macht. De broers hielden er een diepe afkeer van en argwaan tegenover autoriteit aan over.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3w-wwqu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j4-6if3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-j4-6if3
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xhz-jfpc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76544
Provenance
Creator Bast, T.D.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten; Professor Van Winterfonds; Truska Bast
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .wav
Discipline History;Psychology
Spatial Coverage Eindhoven