Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1145

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1145.1 en 1145.2.

1145.1 De geïnterviewde vertelt over haar jeugd en werk en beschrijft hoe de samenleving van Indië in elkaar zat. Ze had gewerkt als gouvernante. Na de Japanse inval vluchtte zij naar Bandoeng, maar haar man moest achterblijven en overleefde de gevangenis niet. De geïnterviewde vond toen troost in de bijbel.

1145.2 De geïnterviewde vertelt hier nog even over de tijd met haar man, die in de mijnbouw werkte. Tijdens de bezetting kwam de geïnterviewde in een kamp. In 1946 kwam de geïnterviewde via Australië naar Nederland. Hier weidde zij haar leven uiteindelijk aan het evangeliseren. Hierdoor kwam zij uiteindelijk weer in Indonesië. Zij vertelt over de stichting die zij hielp op te richten. De geïnterviewde zorgde voor bijzondere genezingen en verdrijvingen van kwade geesten en kreeg veel aanhang tijdens haar bijeenkomsten.

Haar vroege werkgever is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1112. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgx-8de5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lb98-oa
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lb98-oa
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47903
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Humanities;History;Social Sciences
Spatial Coverage Indonesië