Uw wil geschiede, Kinderen op katholieke kostscholen, interview 14 Getuigenissen van oud-leerlingen die tussen 1945 en 1970 op een katholieke kostschool in Nederland zaten.

Geïnterviewde 14, 'Wies' (1948), wordt na de lagere school zeer tegen haar zin door haar ouders naar pensionaat Jerusalem in Venray gestuurd. Geïnterviewde ervaart het pensionaat als een gevangenis. Ze heeft grote moeite met de permanente controle en de willekeur van de religieuzen. Ze zoekt voortdurend naar ontsnappingsmogelijkheden. Later in haar leven zal blijken dat geïnterviewde aan haar kostschooltijd een trauma heeft overgehouden. Therapie, o.a. emdr, helpt haar dat verleden deels te verwerken, maar het risico van terugval is nog altijd niet helemaal verdwenen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xh4-xaxk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o0-eey3
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o0-eey3
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xhz-jfpc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76643
Provenance
Creator Bast, T.D.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten; Professor Van Winterfonds; Truska Bast
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .wav
Discipline History;Psychology
Spatial Coverage Venray