Inventariserend veldonderzoek in het plangebied De Vierhoek, Gemeente Heemskerk

Inventariserend veldonderzoek met resultaten in de vorm van cultuurlagen uit de Late Bronstijd/Vroege IJzertijd en Romeinse tijd. Er moet vervolgonderzoek plaatsvinden wanneer er dieper dan 1,5 m. gegraven wordt.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z2k-vpnh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-icnw-6e
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-icnw-6e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51877
Provenance
Creator Nyst, C.L. (AAC/projectenbureau); Koot, C.W. (AAC/projectenbureau); Hissel, M. (AAC/projectenbureau)
Publisher AAC/projectenbureau
Contributor AAC/projectenbureau
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; application/msword; image/tiff; access / mdb; mapinfo / tab; excel / xls
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (4.668 LON, 52.501 LAT); 19C; Heemskerk; Heemskerk; Noord-Holland