Veteranen Instituut, IPNV, interview 1051

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzendingen naar Voormalig Joegoslavië en Afghanistan. De geïnterviewde werd twee keer uitgezonden naar Bosnië. Hij vertelt over de strijdende groepen en gaat in op de politieke situatie. Hij denkt dat zonder militaire aanwezigheid de situatie zal escaleren. Voor zijn uitzending naar Afghanistan keerde de geïnterviewde terug naar de Marechaussee. De geïnterviewde werd geplaatst op Kandahar Airfield. De geïnterviewde maakte tijdens deze missie vele gesneuvelden mee. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie en uit zijn twijfels over de zin van de missie. Ook uit hij zich kritisch over de rules of engagement en het beperkte materieel tijdens de uitzending. Bij de geïnterviewde is PTSS vastgesteld. Hij gaat in op de oorzaken van PTSS. De geïnterviewde uit zich kritisch over Defensie maar positief over zijn loopbaan en waardevolle ervaringen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zg4-m5xr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tas-oqm
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-tas-oqm
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42466
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Voormalig Joegoslavië; Afghanistan; Banja Luka; Bosnie; Mrkonjić Grad; Kandahar; Nederland