Nationaal Scholierenonderzoek 2008-2009 - NSO 2008-2009

Het Nibud-Scholierenonderzoek 2008-2009 is georganiseerd onder scholieren in het voortgezet onderwijs. Het gaat om leerlingen van het vmbo-, de havo en het vwo, van 12 tot en met 18 jaar. Onderwerpen zijn de inkomsten en uitgaven van scholieren, hun leen- en spaargedrag en de problemen die zij ervaren bij het omgaan met geld. Meer dan 7.500 scholieren hebben in de periode oktober tot en met december 2008 deelgenomen aan het Nibud-Scholierenonderzoek 2008-2009. Zij beantwoordden ruim vijftig vragen over hun inkomsten en uitgaven, en over omgaan met geld. De vragen zijn grotendeels gelijk aan die in eerdere onderzoeken zijn gesteld. De meeste vragen waren meerkeuzevragen; soms moest de leerling een bedrag invullen. De dataset is uiteindelijk via herweging representatief gemaakt. Daarbij is gebruikgemaakt van de onderwijsstatistieken van oktober 2008; afkomstig van CFI . Er is gewogen op provincie, geslacht, leeftijd en schooltype.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zr4-qk8t
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xvhq-s5
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xvhq-s5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51539
Provenance
Creator Anna vd Schors; Sanne Lamers; Nationaal Instituut voor Busgetvoorlichting - NIBUD
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; Adobe
Discipline Economics;Social Sciences
Spatial Coverage Nederland