Project Ongekend Bijzonder, Amsterdam, interview 39 OB A 39 RR03

geslacht: Vrouw land van herkomst: Joegoslavië klasse in land van herkomst: n.b. leeftijd aankomst NL: 45 stad: Amsterdam vluchtreden: Bosnische burgeroorlog, verlies van haar gevoel van vrijheid. relaties met eigen gemeenschap: Is betrokken geweest met andere journalisten uit voormalig Joegoslavië, gaat terug om haar ouders te bezoeken. opleiding: IT- opleiding HBO niveau beroep land van herkomst: Journalist werk in NL: IT-manager, zzp-er kinderen: 1 bijdrage aan de stad: Politiek actief. Aanleiding was om tegengas te geven aan polarisatie binnen de samenleving, wat ze herkende uit Joegoslavië. opvallend/bijzonder: Actief geweest bij Press Now en andere stichtingen en initiatieven voor journalisten / vluchtelingen. Bezig met haar genealogie vast te leggen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zba-7cb5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jpfj-di
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jpfj-di
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64349
Provenance
Creator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Roodsaz, R.R.; Stadsarchief Gemeente Amsterdam
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4; srt; txt
Discipline History
Spatial Coverage Amsterdam; voormalig Joegoslavië