Veteranen Instituut, IPNV, interview 712

De geïnterviewde vertelt over zijn uitzending naar Libanon. De geïnterviewde vertelt over zijn opleiding en beschrijft hoe hij werd aangewezen voor uitzending. De geïnterviewde was chauffeur. Hij vertelt over de dagelijkse gang van zaken. Hij ervoer beschietingen, intimidaties door milities en gevechtscontacten met Palestijnse strijders. Toen de Haddad militie zijn radarpost van de andere VN-posten afsloot was het voedsel minmaal. In Haris had men meer dan genoeg. Dit verbaasde de geïnterviewde. De geïnterviewde vertelt dat hij een aantal keer naar het ziekenhuis moest. De geïnterviewde vertelt over de onderlinge sfeer en hoe deze veranderde bij de laatste lichting. De geïnterviewde gaat in op de politieke situatie van toen en nu. De missie vond hij goed, de bevolking ging erop vooruit. De uitzending heeft de geïnterviewde veranderd in positieve zin. De geïnterviewde vertelt over zijn verdere loopbaan en gaat in op zijn veteranenactiviteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xum-n9dg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hff-w9o
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hff-w9o
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:42191
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History
Spatial Coverage Libanon; Nederland