Veteranen Instituut, IPNV, interview 533

Op 12 april 1948 meldde deze dienstplichtige zich op de Prinses Margriet kazerne in Vught. In augustus trouwde hij en in oktober 1948 werd hij - toegevoegd aan de Huzaren - ingescheept voor inzet in Nederlands Indië. Daar verbleef hij tot en met het voorjaar van 1950, toen Nederland de onafhankelijkheid van het land inmiddels erkend had. Een verhaal over een jonge vent in een guerrilla-oorlog ver van huis en de ontberingen en gevaren die hij - als dienstplichtige - heeft doorstaan. Ook vertelt deze man over de uitgezonden Huzaren, die hem nooit als één van hen hebben erkend.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-246-8zjp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6ks-g8t
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6ks-g8t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35951
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Theology and Religion Studies
Spatial Coverage Vught; Utrecht ; Bandoeng ; Tjimahi; Pangalengan; Midden-Java ; Eexterveen; Veendam