Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0013

De geïnterviewde werd op 25 augustus 1924 geboren in Vlissingen. Hij kwam uit een rijk milieu wat gedurende zijn belevenissen tijdens de bezetting een belangrijke rol speelde.
Tijdens de bezetting dook hij samen met nog drie studenten en een joods jongetje onder in een hol in het bos. Hij werd gearresteerd als gevolg van verraad waarna hij eerst in een gevangenis en later in Kamp Amersfoort terecht kwam. Over het leven in het kamp vertelt hij uitvoerig. Hij gaat in op de kampbewakers, de dagelijkse martelingen, het werk en de hiërarchie onder de gevangenen zelf. Hij heeft verder kort in Duitsland gewerkt waarna hij onderdook bij zijn ouders in Aerdenhout. Vanaf daar raakte hij actief betrokken bij het verzet. Als lid van de Binnenlandse Strijdkrachten heeft hij Pieter Menten gearresteerd. De geïnterviewde vertelt tevens veel over zijn leven na de oorlog als activist in zowel Nederland, Mexico en de Verenigde Staten.

The interviewee was born on 25 August, 1924 in Vlissingen. He came from a rich family, something that would have significant influence on his wartime experiences. During the occupation he went into hiding, together with three other students and a young Jewish boy, in a hiding place in the woods. They were betrayed and he was arrested, taken first to prison and then to Amersfoort concentration camp. He talks extensively about life in the camp. He mentions the camp guards, the daily torture, the work and the hierarchy among prisoners. He then worked for a short time in Germany, after which he went into hiding at his parents’ home in Aerdenhout. From there he became actively involved with the resistance. As a member of the Binnenlandse Strijdkrachten he was involved in the arrest of Pieter Menten. The interviewee also talks about his postwar life as an activist in the Netherlands, Mexico, and the United States.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxk-ecy6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jys-p3x
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41710
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuys, camera; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Vlissingen, Amersfoort, Duitsland, Verenigde Staten(USA), Mexico