Veteranen Instituut, IPNV, interview 284

Deze man was al uitgebreid onder de wapenen geweest bij de Binnenlandse Strijdkrachten toen hij met de Stoottroepen uitgezonden werd naar Indië. Door een oponthoud met een zieke voet in Kuala Lumpur miste hij echter letterlijk de boot, en kwam hij in Indië bij een heel ander onderdeel van het Nederlandse leger terecht. Hij moest direct na aankomst al met een luitenant mee, want er was iets gebeurd in de kampong. Ze stuitten op enkele huilende vrouwen, wier mannen waren meegenomen en vonden vervolgens 5 Chinezen die in stukjes waren gehakt. Na dit voorval werd deze man eerst kazerne-kok en later heeft hij maanden ziek in een hospitaal gelegen op Java. Over al die gebeurtenissen én meer vertelt hij in dit interview. Later werd bij deze man de diagnose PTSS gesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xwd-sbv8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t8k-p3k
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t8k-p3k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35831
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Soerabaja