Veteranen Instituut, IPNV, interview 373

Van 1950 tot 1954 werkte deze schrijver van het Korps Mariniers in Jakarta. In december 1949 werd hij bij zijn Schipper geroepen, die hem vertelde dat hij naar de dokter moest, in verband met een keuring. Hij zou voor drie jaar naar Indonesië gaan, waar hij bij het Geheim Archief te werk werd gesteld, waar men bezig was met de afwikkeling van de Koninklijke Marine in voormalig Nederlands-Indië. In het Geheim Archief zaten documenten en contracten van de marine met andere partijen. In december 1950 werd een gedeelte van het Geheim Archief verscheept naar Nederland. Het resterende deel is toen verplaatst naar een villa waar ongeveer 40 man werkten en waar deze geïnterviewde als koerier aan verbonden werd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zfb-cznk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8cp-042
Source https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-8cp-042
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35854
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Social Sciences;History;Humanities;Psychology;Geography
Spatial Coverage Java; Jakarta