Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview 02

De geïnterviewde heeft als jonge jongen veel treinen met Joden langs zien rijden. Hij raapte briefjes op die uit de trein gegooid werden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xba-2ep4
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-b9g-86l
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41725
Provenance
Creator Vrije Universiteit
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Dennis de Lange, onderzoeker en interviewer
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format audio/mp3; text/word
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Haren