Interview Jan van Munster over Los-Vast en Signaal 6

Interview met Jan van Munster over twee van zijn kinetische licht kunstwerken uit de collectie van het Kröller-Müller Museum met oog op conserveringsvraagstukken. Het gaat over het maakproces en de rol van de kunstenaar en technici hierbij, met speciale focus op de technische aspecten en het beoogde effect van licht en beweging, de installatie mogelijkheden en de voorwaarden voor de tentoonstellingsruimte. Daarbij is bovendien het gebruik van asbest als isolatiemateriaal besproken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xjr-vqhg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-o3-0frt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:231231
Provenance
Creator Withofs, K.N.T.M. (Universiteit van Amsterdam); Stigter, S (Universiteit van Amsterdam)
Publisher University of Amsterdam
Contributor University of Amsterdam
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; audio/mpeg; image/jpeg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam; Netherlands