Getuigen Verhalen, KNMG - Arts in de bezettingsjaren, interview 07

De geinterviewde is als student geneeskunde uit Groningen naar Duitsland afgevoerd om daar te werken. Hij werkte in twee ziekenhuizen en verzorgde Duitse zieken en gewonden. Hij werd hier zeer goed behandeld.
Tijdens verlof wist hij te ontsnappen naar Nederland waar hij onderdook. Met een vals paspoort werkte hij als hulparts bij een arts in Grootegast tot het einde van de oorlog.
00:03:00 Opgepakt en naar Duitsland vervoerd.
00:10:00 Difterie in Duitsland.
00:20:00 Bombardement Duitsland waarna verlof als dank.
00:42:00 Werken bij arts in Grootegast
01:04:00 Studenten corps

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zbu-khvt
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-vs0-2bl
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w8w-zle
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45061
Provenance
Creator KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst), Medisch Contact
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Lutke Schipholt, Ingrid L.E. (journalist Medisch Contact); Eva Nyst (medisch Contact); Paul Gadella audiovisuele producties (opnameleiding); Boris Everts (camera)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/mp4; Word, pdf, mp4
Discipline History; Humanities; Life Sciences; Medicine
Spatial Coverage Amsterdam, Groningen, Berlijn, Grootegast, Eerland