Veteranen Instituut, IPNV, interview 301

Als soldaat eerste klas kwam deze man eind 1947 bij de welzijnsverzorging oftewel de welfare, op Zuid-Sumatra. Aan boord was hij al aangesteld als scheepsomroeper. In Indië mochten de NIWIN-artiesten vanwege het gevaar niet meer naar de buitengewesten. Toen werd deze soldaat zélf maar conferencier en ging op toernee. Een tijdje zat hij bij een KNIL-onderdeel en later werd hij baas van een telefooncentrale. Fourageren heeft hij ook nog gedaan. Vanuit zijn bijzondere perspectief vertelt deze man over de tijd in Indië, en de miskenning die daarna volgde van de jongens die niet terugkeerden én van hen die geschonden terugkeerden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x3e-zy7j
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-l4a-0b0
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:35835
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Geography; Geosciences; Geospheric Sciences; History; Humanities; Life Sciences; Natural Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sumatra; Palembang