Arbeidsaanbodpanel 1985 t/m 2010

Let op: dit is niet de meest recente versie van de data. Zie het veld 'Relation' voor een link naar de update

Het Arbeidsaanbodpanel is een vragenlijstonderzoek onder werkenden en niet-werkenden. Het bestaat sinds 1985. Het panel wordt vanaf de tweede meting, in 1986, om de twee jaar afgenomen. Het aantal waarnemingen is 4.500 personen in meer dan 2.000 huishoudens. Er zijn inmiddels veertien metingen voor onderzoekers beschikbaar. Daarnaast is via restricted access de COROP-variabele beschikbaar. De kracht van het Arbeidsaanbodpanel ligt vooral in de combinatie van onderwerpen die het panel bestrijkt. Het Arbeidsaanbodpanel is opgezet om allerlei aspecten van het arbeidsaanbod (werkenden, werkzoekenden en niet participerenden) in kaart te brengen in de loop van de tijd. Belangrijke thema's zijn arbeidsmobiliteit en zoekgedrag naar een baan. Andere onderwerpen zijn arbeidsduur, meningen over arbeid, huidige baan en collega's. Het Arbeidsaanbodpanel is destijds opgezet door de OSA (Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek). Sinds augustus 2010 is het panel ondergebracht bij het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xma-6sna
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-4js-jl3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:32903
Provenance
Creator Voogd-Hamelink, A.M. de (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP))
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek - OSA; Sociaal en Cultureel Planbureau - SCP (vanaf 2010); Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS; ADOBE
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage The Netherlands