Getuigen Verhalen, Gerepatrieerde vrouwen van Molukse KNIL-militairen, interview 05

Mevrouw JL is de dochter van een KNIL-militair. Zij heeft als kind weinig scholing gehad, doordat vader steeds van de ene legerplaats naar de andere in Nederlands-Indië werd gedirigeerd.

Zij kwam als negenjarig meisje in Nederland aan met de Fairsea, die mei 1951 vanuit Semarang vertrok. Zij vertelt e.e.a. over wat zij aan verhalen van haar vader hoorde over de Jappentijd, e.e.a. over het dagelijks leven aan boord. Over het dagelijks leven in het Ambonezenkamp Vught, over de eerste contacten met Nederlanders, over de verhuizing van het kamp naar een woonwijk in Moordrecht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zxt-muta
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-nop-81u
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45261
Provenance
Creator Oogland Filmproducties
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor John Albert Jansen (regisseur); Frans Lopulalan (interviewer)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Microsoft Word 2003; QuickTime; mpeg4
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Molukken; Ambon; Indonesië; Nederland