Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1658

De geïnterviewde vertelt over haar familieachtergrond en vertelt over heer leven in Indië. Tot 1946 woonde ze in Bandoeng. Tijdens de bezetting is het gezin buiten het kamp gebleven. De geïnterviewde beschrijft de situatie in Bandoeng tijdens en na de bezetting. Na de capitulatie van Japan trouwde de geïnterviewde haar man en reisde vervolgens met haar man mee die op veel verschillende posten voor de marine gestationeerd werd. Tot slot gaat de geïnterviewde in op haar werk als onderwijzeres en schetst zij een beeld van hoe zij Indië uiteindelijk zag.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhf-xzwc
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1qix-ot
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52133
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Bandoeng; Semarang; Batavia