Vrouwen In Besluitvorming 2014 - VIB2014

Sinds het voorjaar 2000 laat het Sociaal en Cultureel Planbureau tweejaarlijks een onderzoek uitvoeren om het aandeel van vrouwen in besluitvormende posities in de markt en de civiele maatschappij te meten. Dit onderzoek wordt gehouden in het kader van de Emancipatiemonitor, die ten doel heeft een dwarsdoorsnede te geven van het verloop van het emancipatieproces. Het onderzoek werd uitgevoerd onder 553 organisaties.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23e-xnef
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2oii-ur
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:65621
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Panteia
Publication Year 2014
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS file
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland