Mediatijdbestedingsonderzoek 2018 - MTBO2018

Media:Tijd 2018 (MTBO2018) is een tijdbestedingsonderzoek (via dagboekmeting) met de focus op media. Alle grote dagelijkse activiteiten worden op hoofdlijnen in kaart gebracht, terwijl die van media binnen de mogelijkheden van een tijdbestedingsonderzoek zo specifiek mogelijk in kaart worden gebracht. Het is een aanvulling op de bestaande media-bereiksonderzoeken naar televisie, radio, papieren media en internet, die informatie per medium meten. MTBO2018 Media:Tijd geeft inzicht in de onderlinge relatie van deze media en in mediagedrag dat niet door de bereiksonderzoeken wordt gemeten.

In het huidige medialandschap is het moeilijk om het mediagebruik te onderscheiden van persoonlijke communicatie. De activiteiten kunnen deels via dezelfde apparatuur en soms gelijktijdig plaatsvinden. MTBO2018 biedt een gedetailleerd beeld van zowel het mediagebruik als van de persoonlijke communicatie via media op basis van nieuw mediatijdsbestedingsonderzoek. De data maken het mogelijk het lezen, luisteren, kijken, surfen, gamen en communiceren van de Nederlandse bevolking van 13 jaar en ouder in alle mogelijke hoedanigheden te onderzoeken. Bovendien kan worden nagegaan welke media Nederlanders naast elkaar gebruiken (media-diversiteit), en welke op hetzelfde moment (media-multitasking).

De eerste meting voor Media:Tijd is in 2013 uitgevoerd, in 2015 heeft de tweede meting plaatsgevonden en in 2018 de derde meting. Het veldwerk vond steeds plaats in het najaar. Doordat grotendeels dezelfde opzet is gebruikt, is het mogelijk om de resultaten van de metingen te vergelijken en daarmee inzicht te verkrijgen in de mate waarin de tijdbesteding in de loop van de tijd is veranderd.

De databestanden met Dagboekdata in de dataset MTBO2018 is onvolledig. De dataset MTBO2018 (v1) bevat een herziene versie van deze data en vervangt daarmee de dataset MTBO2018.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9a-g7ft
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-w2-764b
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-2x2-8sah
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:169068
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Nationaal Luister Onderzoek (NLO); Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM); Stichting KijkOnderzoek (SKO); Platform Media Adviesbureaus (PMA); Publieksonderzoek van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO); Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .sav (spss data); .dta (stata data); .por (spss data); .csv
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands