Innerværet

Tuftgroper av steinalderkarakter liggende på rekke. Kan være fra tidlig metalltid. Må kontrolleres i felt.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/296722
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2775809&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Troms og Finnmark fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2023
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (25.384W, 71.025S, 25.386E, 71.026N); Nordkapp