Verbreding hoofdwatergangen Kuunder en Grootdiep nabij Oosterwolde

Booronderzoek langs de hoofdwatergangen Kuunder en Grootdiep nabij Oosterwolde. Tijdens de veldkartering is één vuursteenafslag met retouche aangetroffen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zex-46eh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5b-ajlr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:83636
Provenance
Creator Varwijk, T.W. (RAAP Archeologisch Adviesbureau BV)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; .docx; .xlsx
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.307 LON, 53.022 LAT); Oosterwolde