Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 09

Geïnterviewde no. 9 is in kampong Awai op het eilandje Fobiac geboren. Zijn vader is dorpsonderwijzer. Hij vertelt over zijn kindertijd en schoolleven. Op zijn vijftiende vertrekt hij naar Biak om de lagere school af te maken, volgt de middelbare school en in het kader van de papuanisering een cursus op de Zeevaartschool in Hollandia. Hij heeft gewerkt bij een de bouwmaatschappij Hollandia en bij de politie op een patrouilleboot. Hij vertelt over het Papua Vrijwilliger Korps, over de mensen die pro of contra Indonesië zijn en de situatie rond de overdracht. Hij vertelt over zijn mislukte plan om naar PNG te vluchten.

In 1964 wordt hij door een Nederlandse matroos geholpen om als verstekeling op een boot naar Nederland te vluchten. De kapitein wil hem in Papua aan land zetten, wat uiteindelijk niet doorgaat. Op de tocht naar Nederland doet de boot Melbourne aan. Daar moeten hij twee weken van de boot af en wordt hij in de gevangenis opgesloten. Vandaar gaat de reis naar Borneo, waar hij in Sareiki in de gevangenis wordt vastgezet en daarna toch weer wordt vrijgelaten. In Nederland krijgt hij politiek asiel en hij gaat wonen in Rotterdam.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van een migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfb-8zpy
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-jww-1q5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41234
Provenance
Creator Stichting PACE ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Albitha Wambrauw; Stichting Papua Erfgoed
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; text/doc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sorido; Hollandia; Eilanden; Merauke; Melbourne; Rotterdam; Utrecht