Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1659

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Ten tijde van de Japanse inval zat de geïnterviewde op school. In 1943 werd hij samen met zijn moeder geïnterneerd. Hij kwam in verschillen jongenskampen terecht. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie in de kampen. Na de bersiaptijd, welke hij in het Vincentius-kamp meemaakte, ging de geïnterviewde naar Nederland. De geïnterviewde vertelt vervolgens over zijn ervaringen als stuurman bij de Standard Vacuum Tankvaart Maatschappij.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-25b-7j3r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cgtc-t7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52134
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Zuid-Sumatra; Batavia; Tjimahi; Palembang