Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0025

De geïnterviewde vertelt over de Jodenvervolging in Rotterdam. Haar beste vriendin was joods en werd samen met de kinderen uit het joodse kinderziekenhuis weg gevoerd. Ze is hier getuige van geweest. Ze heeft eveneens het bombardement op Rotterdam gezien en ze zag hoe een Nederlands meisje door een Duitse soldaat werd verkracht.

The interviewee talks about the persecution of the Jews in Rotterdam. Her best friend was Jewish and was deported, together with the children from the Jewish children’s hospital. The interviewee witnessed this. She also saw the bombardment of Rotterdam and saw a Dutch girl being raped by a German soldier.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22j-sz8a
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rib-vrz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41700
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Rotterdam