A27 Houten-Hooipolder A27 Houten-Hooipolder

BAAC heeft in opdracht van Arcadis op twee terreinen een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Deelgebied A27HH-7 is onderzocht van dinsdag 8 tot en met donderdag 10 december 2020, waarbij 12 proefsleuven zijn aangelegd. Deelgebied A27HH-10 is onderzocht op donderdag 3 december 2020, waarbij zeven proefsleuven zijn aangelegd. De deelgebieden maken deel uit van het groter plangebied ‘A27 Houten- Hooipolder’, waarbinnen prospectieve, inventariserende en waarderende archeologische onderzoeken hebben plaatsgevonden. De aanleiding voor het archeologisch onderzoek is de voorgenomen realisatie van de verbreding van de A27 en de daarmee samenhangende werkzaamheden aan verbindingswegen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-23w-wa4m
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u3-1pzq
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:254833
Provenance
Creator Mousch, R. G. (BAAC BV)
Publisher BAAC
Contributor Noord-Brabant; BAAC BV
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpg/jpeg file; geography markup language; zipfile; pdf portable document format
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.887 LON, 51.687 LAT); Noord-Brabant; Geertruidenberg; Geertruidenberg; Knooppunt Hooipolder Oost; Werfkampseweg; 44G (kaartblad)