Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1723

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1723.1 en 1723.2.

1723.1 De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide te Java en gaat in op haar schooltijd. Haar Javaanse achtergrond zorgde wel eens voor vernederingen. Haar vader was politiek actief en streed tegen de Hollanders. De geïnterviewde vertelt over haar ervaringen van de Japanse bezettingstijd. Ze werd geëvacueerd naar veiliger gebied. In deze tijd kon zij wel de mulo afronden en ging werken bij een arts.

1723.2 De geïnterviewde vertelt over haar werk als verpleegster en gaat vervolgens in op haar ervaring van de capitulatie van Japan. De geïnterviewde vertelt over haar trouwen in 1946 en vertelt over het werk van haar man. De geïnterviewde vertelt daarbij over de discriminatie waar haar man mee te maken kreeg en hoe zij daar beiden mee omgingen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zda-pc5r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-rsm4-5b
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52765
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Oost-Java; Tegal; Madioen; Malang; Soerabaja; Kertosono; Soerabaja