Enquête Beroepsbevolking - EBB - 2019

Doel: Verstrekken van informatie over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt. Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

Doelpopulatie: Personen van 15 jaar en ouder in Nederland, met uitzondering van personen in inrichtingen, instellingen en tehuizen (institutionele bevolking)

Statistische eenheid: Personen en huishoudens.

Sinds 1987 voortzetting van de Arbeidskrachtentellingen.

Dit DANS-Easy EBB 2019 bestand wijkt af van het microdata bestand EBBnw2019 dat onder bepaalde voorwaarden voor statistisch en wetenschappelijk onderzoek toegankelijk. Voor nadere informatie microdata@cbs.nl

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zhy-qcxr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gz-1n0h
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:216437
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek - CBS
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .csv; .xlsx; .sps; .sav; .dat
Discipline Economics; Social and Behavioural Sciences
Spatial Coverage Nederland