Slachtoffers van oplichting en van poging tot oplichting (projectnummer 1742)

Dit onderzoek heeft betrekking op het bepalen van de kenmerken van natuurlijke personen (burgers) die worden geconfronteerd met oplichting of pogingen daartoe en van de vormen van oplichting waarmee zij te maken krijgen. Daarnaast zijn de verschillen in kenmerken tussen slachtoffers en niet-slachtoffers van oplichting vastgesteld en de kenmerken van de oplichting waar ze mee te maken krijgen.
In het onderzoek is verder nagegaan of slachtoffers behoefte hebben aan extra mogelijkheden voor hulpverlening zoals een helpdesk of een hulplijn. Tenslotte is nagegaan of natuurlijke personen behoefte hebben aan voorzieningen om slachtofferschap van oplichting te voorkomen, bijvoorbeeld een preventieloket.
Vragenlijst afgenomen in het CentERpanel.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xhp-9c69
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-h84-sjz
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:44469
Provenance
Creator Ministerie van Justitie - WODC - Den Haag
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor CentERdata - Universiteit Tilburg; WODC - Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0; https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format SPSS
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Criminology; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Nederland