Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1669

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1669.1 en 1669.2.

1669.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië en schetst daarbij een beeld van leven in Indië tot in de jaren '30. Het gezin was naar Nederland vetrokken en vanuit daar ging de geïnterviewde als militair naar Indië. Hier werd de geïnterviewde ingedeeld bij de T-brigade, die bestond uit vrijwilligers, onder andere stoottroepen uit Nederland die meegevochten hadden met de geallieerden. De geïnterviewde vertelt vervolgens over zijn ervaringen van de politionele acties.

1669.2 De geïnterviewde werd in 1950 gedemobiliseerd en had moeite verder inrichting aan zijn leven te geven wat betreft werk. De situatie in Indië had hem ontmoedigd. Indonesië trok hem en koos voor een functie daar bij de KPM. In 1956 werd de geïnterviewde voor ruim twee jaar door de KPM uitgezonden naar Nieuw-Guinea.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x4e-nn2d
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-u6co-p5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52151
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; Noord-Sumatra; Nieuw-Guinea; Cheribon; Batavia; Semarang; Demak; Modjokerto; Blitar; Belawan; Medan; Sorong