Haren, Essen 7; Kloosterterrein Yesse, gemeente Haren (Gr.). Een Archeologische Inspectie Steekproefproject

Rapport van een archeologische inspectie op het voormalig kloosterterrein Yesse, te Essen/Haren, provincie Groningen.

Inspectie is uitgevoerd naar aanleiding van de vondst van baksteenpuin in de sleuf voor de vervanging van een hemelwaterafvoer. Het gevonden materiaal is passend bij het kloostercomplex dat in het terrein heeft gelegen.

Onderzoeksvraag was of het aangetroffen puin verband hield met funderingen van het klooster. Deze funderingen zijn in het vlak te herkennen aan slempsleuven; scherp afgetekende zandbanen in de bodem. Omdat deze ontbraken is geconcludeerd dat het puin niet specifiek aan funderingen is toe te schrijven. Waarschijnlijk is het materiaal gebruikt voor het dempen van een sloot of vijver. Aansluiting bij sporen uit het onderzoek dat RAAP bbv in 2010 heeft uitgevoerd kan niet worden aangewezen omdat de onderzochte locatie niet in lijn ligt met voldoende sporen uit dat onderzoek.

Omdat het vondstmateriaal in matige conditie verkeert en geen nieuwe informatie oplevert over het terrein is het voor verder onderzoek gedeselecteerd.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xap-g7vb
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-i9gq-fh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:55550
Provenance
Creator Dijk, D.A.
Publisher De Steekproef bv
Contributor Jelsma, J.
Publication Year 2013
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.605 LON, 53.192 LAT); 07D (kaartblad); Essen 7, Kloosterterrein Yesse (toponiem); Haren (plaats); Haren (gemeente); Groningen (provincie)