Proefsleuvenonderzoek Ermelo Kampvelderweg 46 Proefsleuvenonderzoek aan de Kampvelderweg 46 te Ermelo in de gemeente Gemeente Ermelo

De verwachtingen voor het archeologisch onderzoek waren hoog gespannen met de naastgelegen vindplaats uit de Middeleeuwen. Tijdens het proefsleuvenonderzoek hebben we vastgesteld dat de vindplaats doorloopt tot in het plangebied. Het aantal sporen/vondsten die hier bij horen zijn echter beperkt. De sporendichtheid is laag en het lijkt er dus op dat we hoofdzakelijk in de periferie van de grotere vindplaats zitten.

Let wel dit met uitzondering van de noordwesthoek van het plangebied waar we een hutkom hebben gevonden. In aanvulling hierop zijn er nog drie oude kuilovens gevonden met veel metaalslak en houtskool en een kuil.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ak-yjg8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yy-p45q
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:313622
Provenance
Creator Diependaal, S.
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland; Econsultancy BV
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format portable document format; jpeg; comma separated values; esri shapefile; esri shapefile index; esri shapefile dbasetable; standard vector graphics; extensible markup language
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.626 LON, 52.295 LAT); Gelderland; Ermelo; Ermelo; Kampvelderweg 46; 26H (kaartblad)