Getuigen Verhalen, De Russenoorlog, opstand Georgische troepen op Texel, interview 12

Bas van der Beek (81) studeerde in Den Briel toen hij tegen het einde van de oorlog door zijn vader werd teruggeroepen naar Texel om het aankomende oorlogsgeweld te ontkomen. . Om de deportatie naar Assen voor dwangarbeid te voorkomen (een groep van 800 Texelse mannen werd naar Assen gestuurd eind 1944) dook hij onder in de polder. Zo maakte hij de Russenoorlog mee. Tijdens de hevige gevechten in de Eijerlandse polder, in het noorden van Texel brandde de grote schuur bij de boerderij van zijn vader compleet af. Hij vertelt erover hoe het is om midden in die gevechten te zitten. 's Nachts hoorden ze het gehuil van Georgische soldaten, overdag waren de Duitse soldaten heer en meester. Nog voor de grote bevrijdingsfeesten ging Bas van der Beek weer op de fiets terug naar Den Briel, om zijn school voort te zetten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zvj-6jx8
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-57k-5ky
Related Identifier https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-q4g-tsj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41772
Provenance
Creator Stichting Traktor ©; Arnold van Bruggen
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Eefje Blankevoort; Laura Obdeijn
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Quicktime (mov) 1920x1080 pix, 48 khz / MW Word .doc
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Texel; Nederland; Netherlands; Noord-Holland