Omvang, achtergrond en kosten aanvullend onderwijs

Verkenning naar de omvang, motieven en kosten van aanvullend onderwijs. Deze bestanden bevatten de respons van enquêtes in het kader van het onderzoek naar de omvang, kosten en motieven van aanvullend onderwijs. Resultaten van de enquêtes zijn terug te vinden in het rapport ‘Licht op Schaduwonderwijs’.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-279-hy72
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ig-ilvi
Related Identifier https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2017/10/30/licht-op-schaduwonderwijs
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:120065
Provenance
Creator Bisschop, P.E.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Ministry of Education, Culture and Science
Publication Year 2019
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .dta (Stata); .sav (SPSS); .por (SPSS); .csv; .xlsx (documentation)
Discipline Other