Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1177

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1177.1 en 1177.2.

1177.1 De geïnterviewde vertelt over zijn betrokkenheid vanuit Nederland bij het vraagstuk Nederlands-Indië. Hij vertelt over het moment dat de bersiaptijd aanbreekt en er troepen worden gestuurd. In 1948 moet de geïnterviewde zelf in dienst. De geïnterviewde heeft een duidelijke politieke houding die hij in Indië verder voedt. De geïnterviewde geeft zijn visie op de ontwikkeling in Indië tijdens zijn diensttijd daar en heeft daarbij een kritische maar genuanceerde blik.

1177.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn tijd in Indië. In zijn bataljon vallen veel gewonden. De geïnterviewde probeert de moed hoog te houden en kaart steeds weer aan dat het probleem de Nederlandse regering is. De geïnterviewde mengde zich onder de Indonesiërs, wat niet bij iedereen in goede aarde viel. De geïnterviewde zette zich in om te corresponderen naar buiten toe over de situatie in Indië. Uiteindelijk vormen deze inspanningen en gerelateerde politieke toewijding zijn werk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zmd-xy79
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-lads-ky
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48317
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië