Getuigen Verhalen, Kamp Amersfoort, interview 075

Gaat na de lagere school naar de ambachtsschool. Keert zich af van kerk, vanwege NSB-sympathie van kerkfunctionarissen, blijft wel gelovig. Wordt met drie anderen opgepakt door de SS: vergeldingsrazzia Merwede (meer dan 400 mannen). Direct daarna als 17-jarige naar Kamp Amersfoort. De gijzelaars hebben een bijzondere positie (Geneefse conventie): houden hun eigen kleding, worden niet kaalgeschoren. Na de landing van D-day op 6 juni 1944 verliezen zij deze status. Het werk in het kamp bestaat uit strovlechten. Beschrijft strafexercities, de Rode Kruispakketten, het appèl, mishandelingen door Westerveld en Kotälla. Krijgt dysenterie. Er zijn er 11 Numandorpers in het kamp, relatief veel. Ze maken grappen over een voetbalelftal. Juli 44 op transport naar Duitsland (dwangarbeid, Arbeitseinsatz). Drie weken in Schkopau, daarna naar Lippendorf, (omgeving Leipzig). Werken in een betononderneming. Bouwen later aan barakken van kamp Peres. De voeding in Duitsland is nog slechter dan die in Kamp Amersfoort. Op 12 april 1945 verlaat hij het kamp en keert hij terug naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xv6-vus7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-5q-bzuy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:190138
Provenance
Creator Pluijm, E. van der; Wind, H.; Tjipjes, W.; Oudesluijs, D.; Berg, D. van den
Publisher Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Contributor Stichting Nationaal Monument Kamp Amersfoort
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; video/mpeg; application/pdf
Discipline History; Humanities; Psychology; Social and Behavioural Sciences
Spatial Coverage Kamp Amersfoort; Numansdorp; Rotterdam; Hardingsveld; Schkopau; Lippendorf; Leipzig; Peres; Saasdorf