Veteranen Instituut, IPNV, interview 632

De geinterviewde was militair in Indie. Na de oorlog is hij teruggekeerd. Hij vertelt over de terugkeer van ondernemers naar Indie en over spanningen, haat en vijandschap ten opzichte van de Nederlanders. Hij was lid van de 8 RS reuniecommissie. Hij zat bij de stoottroepen. Hij betreurt dat hij nooit officier is geworden. Dit door zijn eigen keuzes. Vanwege zijn houding ontving hij een aantal keer disciplinaire straffen. Hij werd werkzaam in de staf van de generaal van de B-Divisie op Java en verkeerde ondanks zijn rang in hogere kringen. Hij vertelt over de toenemende aanvallen en aanslagen op Nederlanders na de oorlog. Hij spreekt over de spanningen tussen commandanten en over het kameraadschap in zijn team. Hij vindt dat de stoottroepenperiode hem gesterkt heeft in zijn mentaliteit.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2x3-apbn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-xs9-77t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41947
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/x-cmdi+xml
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage 1945-1959