Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1673

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van Indië in de periode 1948 - 1951. Hij werkte voor de Radio-Omroep in Overgangstijd. Na de soevereiniteitsoverdracht werd het Radio Indonesia Serikat. De geïnterviewde vertelt over de uitzendingen en hoe dit in zijn werk ging. Daarnaast schetst hij een beeld van het leven in Djakarta en hoe de sfeer veranderde na de soevereiniteitsoverdracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xt6-a5fe
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-318h-74
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52243
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Djakarta