Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1634

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1634.1 en 1634.2.

1634.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië, in Salatiga en Soerabaja. Voor de oorlog zag hij al KNIL soldaten voorbij komen. Tijdens de Japanse bezetting kon hij buiten het kamp blijven. De geïnterviewde vertelt hoe hij de Japanners toen heeft ervaren. De geïnterviewde vertelt vervolgens over zijn ervaringen van de bersiap tijd en de politionele acties. Hij verbleef in Malang. Het was een chaotische en heel gevaarlijke periode. Tot en met 1949 doorliep de geïnterviewde de hbs.

1634.2 De geïnterviewde vertelt over de periode waarin hij aan het werk ging. Daarbij gaat de geïnterviewde ook in op de soevereiniteitsoverdracht en hoe hij hier tegenover stond. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn afscheid van en vertrek uit Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xtx-xadd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t2zm-5z
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:51978
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Midden-Java; Oost-Java; West-Java; Soerabaja; Semarang; Salatiga; Djakarta; Malang