Beekherstel plangebied Anreeperdiep-Deurzerdiep, gemeenten Assen en Aa en Hunze; archeologisch vooronderzoek: een verkennend booronderzoek RAAP-notitie 4746 Beade

zie vondstmeldingen 424014 en 424015

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zh5-3vjp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-oc6z-id
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69508
Provenance
Creator Veenstra, H.W. (RAAP Archeologisch Adviesbureau)
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.605 LON, 52.985 LAT); Assen; Deurze; Deurzerdiep/ Anreeperdiep; Drenthe