Getuigen Verhalen, Gerepatrieerde vrouwen van Molukse KNIL-militairen, interview 01

Mw. HL is de dochter van een politieagent die in verschillende delen van het voormalig Nederlandsch-Indië werkzaam was, onder andere op de Molukken en in Nieuw-Guinea. Zij zijn zelf Ambonezen, maar Mw HL heeft in haar vroege jeugd nauwelijks op Ambon gewoond. Pas toen haar vader met pensioen ging, keerde het gezin naar Ambon terug.

Mw. HL trouwde tegen de zin van haar vader met een soldaat van het KNIL, een Javaan. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden zij en haar man door de Japanners geïnterneerd. Na de oorlog moesten ze naar Soerabaja, vanwaar ze naar Nederland werden “gerepatrieerd”. Haar man kreeg de keuze om in het Indonesisch leger te worden opgenomen, maar dat wilde hij niet. Eenmaal in Nederland konden ze niet meer terug, maar dat wilden ze eigenlijk wel. Ze voelden zich diep bedrogen door de Nederlandse regering, die de status van haar man als militair in Nederland niet meer wilden erkennen met het argument dat hij al vóór de “repatriëring” uit dienst ontslagen was.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xqz-pdbk
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-unb-njr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:45260
Provenance
Creator Oogland Filmproducties
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor John Albert Jansen (regisseur/director); Frans Lopulalan (interviewer)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Format video/quicktime; Microsoft Word 2003; QuickTime; mpeg4
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Molukken; Indonesië; Nederland; Ambon