Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1646

De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de Japanse bezetting en van de bersiaptijd. Hij was nog jong en wist vissen te vangen en vruchten te plukken om te verkopen. Het gezin kon buiten het kamp blijven. De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Indië in deze periode. De geïnterviewde vertelt over zijn werk en gaat in op zijn vertrek naar Nederland in 1956.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xgz-u25f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2pr0-lv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52099
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Padalarang; Meester Cornelis; Djakarta